labora arkiv

Arkiver direkte til e-arkiv

Dette er et nytt og moderne program med et godt brukergrensesnitt. Det er lett å forstå og lett å bruke. 

Nettbasert
Det er ingen programvare som skal installeres. LabOra Arkiv er helt nettbasert som betyr at du logger deg på en nettside. 

Funksjonaliteter i labOra Arkiv

  • Noark 5.5 integrasjon (Documaster)
  • Eget postmottak til hvert arkiv.
  • Nettbasert
  • Søkefunksjon
  • Postjournal


Lisensiering

For labOra Arkiv trenger man en lisens for organisasjonen (menighet eller fellesråd). Denne gir administratorrettigheter.
I tillegg trenger man en lisens for hver bruker. Med lisensen følger vedlikeholdsavtale som omfatter oppgradering av programvare og brukerstøtte.

Outlook Add-in

Med tilleggsmodulen i Outlook kan du lagre e-post eller vedlegg rett inn i arkivet.
Du kan opprette en ny arkivsak rett fra Outlook eller søke deg frem til en eksisterende arkivsak.
Hele arkiveringsjobben gjøres ferdig mens du er i Outlook.

 

 

Hva er e-arkiv?

Med e-arkiv mener vi et elektronisk arkiv, og med det digital arkivering av dokumenter.

Et arkiv må ikke være elektronisk, men hvis det er elektronisk, må det følge nasjonale retningslinjer for å være godkjent.

Ved seperasjonen av stat og kirke 2017, valgte Den norske kirke å legge seg under offentlighetsloven. Det betyr at de må forholde seg til samme regelverk som kommuner og andre offentlige etater. Et digitalt arkiv skal da følge nasjonal standard, som for tiden er Noark 5.5. Dette er viktig for videre overføring til riksarkivet.

Noark 5

En Noark 5-godkjenning betyr at løsningen kan produsere arkivuttrekk som er egnet til langtidslagring. Det vil si at dokumentene blir lagret i bestandige format som kan leses i fremtiden. Godkjente arkivuttrekk er nødvendig for avlevering til riksarkivaren.
Her kan du lese mer om Noark 5.5

Documaster

For å oppfylle norsk standard, er labOra Arkiv integrert med Documaster som leverer arkivkjernen (Noark). Pr.17.03.2020 er det kun 5 løsninger som er godkjent for Noark 5.5 og Documaster er en av disse. Se liste over løsninger som er godkjent for Noark 5